Rotterdams Natuurkundig Genootschap

Welkom op de website van het Rotterdams Natuurkundig Genootschap

Rotterdams Natuurkundig Genootschap 150 jaar

Geachte leden en belangstellenden,

Het bestuur is verheugd om u te kunnen aankondigen dat wij op zaterdag 2 november 2019 (15.00u – 20.00u) ons 30e lustrum hopen te vieren. Op de lustrumbijeenkomst zal voorafgaande aan een borrel en buffet, in twee lezingen door Prof. Ewine van Dishoeck en Prof. Jos van den Broek aandacht worden besteed aan het eveneens 150 jaar oude Periodiek Systeem en de relevantie daarvan voor vandaag.

De aankondiging met alle gegevens zal in de week van 30 september – 6 oktober aan u worden verstuurd.

Lezingendata 2019 – 2020

De lezingendata van dit seizoen, onvoorziene omstandigheden voorbehouden, zijn de volgende:

Dinsdag 15 oktober 2019

Dinsdag 19 november 2019

Dinsdag 17 december 2019

Dinsdag 21 januari 2020

Dinsdag 18 februari 2020

Dinsdag 17 maart 2020

Dinsdag 21 april 2020

Lid worden van het Rotterdams Natuurkundig Genootschap

Nieuwe leden voor de vereniging zijn vrijwel steeds één of meerdere keren door leden geïntroduceerd. Om hier een impuls aan te geven nodigt het bestuur u graag uit om u voor het lopende lezingenseizoen op de mailinglijst van het RNG te laten zetten. Dat houdt in dat u de uitnodigingen voor de lezingen op uw e-mailadres ontvangt, kunt bepalen of en welke lezingen voor u interessant zijn en dat u de lezingen zonder kosten kunt bijwonen. Aan het eind van het seizoen zal u gevraagd worden of u lid wilt worden van de vereniging. Opgave kunt u zelf doen bij de secretaris, per email (secretaris@rotterdamsnatuurkundiggenootschap.nl), schriftelijk of in persoon tijdens één van de komende bijeenkomsten.

Behalve het e-mailadres ontvangen wij ook graag uw achternaam en voorletters en wanneer schriftelijke uitnodigingen gewenst zijn, ook uw postadres.

Eerstvolgende lezing

Hoe zout water een open rivierarm binnendringt

2019-10-15 Bijeenkomst RNG Prof. Huub Savenije

Uitnodiging tot het bijwonen van de voordracht op Dinsdag 15 oktober 2019 om 19:30 uur in het gebouw van het Erasmiaans Gymnasium, Wytemaweg 25 in Rotterdam.

Een estuarium is de geleidelijke overgang van een rivier naar de zee. Het bijzondere eraan is dat estuaria niet alleen eigenschappen hebben van rivier en zee, maar veeleer een unieke combinatie van deze eigenschappen. Deze combinatie vormt een uniek milieu voor ecosystemen, biodiversiteit en menselijk gebruik. Niet voor niets zijn veel van de grootste steden van de wereld gelegen aan een estuarium.

In een alluviaal (natuurlijk) estuarium verloopt het zoutgehalte in bovenstroomse richting geleidelijk van zout naar zoet. Het zoutgehalte is bepalend voor het ecosysteem, de biodiversiteit en het menselijk gebruik. Door middel van de gecombineerde water- en zoutbalans kunnen we dat verloop berekenen, maar daarvoor missen we één belangrijke vergelijking die het menggedrag van zoet en zout water beschrijft. In de literatuur zijn daarvoor meerdere semi-empirische vergelijkingen, maar de meest betrouwbare – en tegelijk meest simpele – vergelijking is die van Van der Burgh (1972). Deze vergelijking is in een groot aantal estuaria over de hele wereld succesvol toegepast (Savenije, 2005).

Het heeft mij altijd gefascineerd dat een zo eenvoudige empirische vergelijking niet afgeleid kon worden uit een fundamentele natuurkundige wet. Omdat de theorie al gebruik maakt van alle fysische balansvergelijkingen, was de enige voor de hand liggende kandidaat voor de ontbrekende vergelijking de 2de wet van de thermodynamica, die richting geeft aan energiedissipatie. Recentelijk heb ik hier stappen in kunnen zetten, waarbij de theorie verfijnt is en het voorspellend karakter van de oorspronkelijke Van der Burgh betrekking is verbeterd.

In de lezing zal ik de theorie eenvoudig samenvatten en de toepassing ervan rijkelijk illustreren met voorbeelden uit verschillende continenten.

Spreker:

Prof. Dr. Huub Savenije (1950) studeerde en promoveerde in de Hydrologie aan de Technische Universiteit Delft. Hij werkt tevens al sinds 1998 als onderzoeker bij University of Zimbabwe en op diverse andere buitenlandse universiteiten. Hij was onder meer voorzitter van zowel de European Geophysical Society afdeling Hydrological Sciences en van de IAHS (International Association of Hydrological Sciences). Zijn onderzoek richt zich speciaal op de hydrodynamica en de zoutindringing in estuaria, Water Resources Management en atmosferische vochtcirculatie.

Spreker: Prof. Dr. Huub Savenije (Technische Universiteit Delft en Unesco-IHE Delft)
Datum: 15-10-2019
Tijd: 19:30u