Rotterdams Natuurkundig Genootschap

Welkom op de website van het Rotterdams Natuurkundig Genootschap

Belangrijke mededeling:

Gegeven de huidige stand van zaken bij de bestrijding van het Covid-19 virus en de maatregelen die de rijksoverheid op 23 maart 2020 heeft bekendgemaakt, heeft het bestuur van het RNG besloten dat de resterende activiteiten in het verenigingsjaar 2019 – 2020 geen doorgang zullen vinden.

Dit betekent dat de volgende bijeenkomsten, in principe gepland vòòr 1 juni 2020, geheel komen te vervallen:

  • De lezing van 21 april 2020
  • De excursie van seizoen 2019 – 2020

Wij vragen uw begrip hiervoor. Leden en geregistreerde belangstellenden ontvangen hierover persoonlijk bericht.

Het bestuur wil graag in de geest van de doelstelling van het RNG, haar vertrouwen uitspreken in de beoefenaren van de wetenschap in Nederland en elders in de wereld die hun beste krachten inzetten om het virus te bestrijden.

Het bestuur spreekt de hoop en verwachting uit dat op dinsdag 15 september 2020 de eerste bijeenkomt van het seizoen 2020 – 2021 plaatsvindt, en wenst eenieder veel sterkte en gezondheid toe.

Lid worden van het Rotterdams Natuurkundig Genootschap

Nieuwe leden voor de vereniging zijn vrijwel steeds één of meerdere keren door leden geïntroduceerd. Om hier een impuls aan te geven nodigt het bestuur u graag uit om u voor het lopende lezingenseizoen op de mailinglijst van het RNG te laten zetten. Dat houdt in dat u de uitnodigingen voor de lezingen op uw e-mailadres ontvangt, kunt bepalen of en welke lezingen voor u interessant zijn en dat u de lezingen zonder kosten kunt bijwonen. Aan het eind van het seizoen zal u gevraagd worden of u lid wilt worden van de vereniging. Opgave kunt u zelf doen bij de secretaris, per email (secretaris@rotterdamsnatuurkundiggenootschap.nl), schriftelijk of in persoon tijdens één van de komende bijeenkomsten.

Behalve het e-mailadres ontvangen wij ook graag uw achternaam en voorletters en wanneer schriftelijke uitnodigingen gewenst zijn, ook uw postadres.