Rotterdams Natuurkundig Genootschap

Lid worden van het Rotterdams Natuurkundig Genootschap

Nieuwe leden voor de vereniging zijn vrijwel steeds één of meerdere keren door leden geïntroduceerd. Om hier een impuls aan te geven nodigt het bestuur u graag uit om u voor het lopende lezingenseizoen op de mailinglijst van het RNG te laten zetten. Dat houdt in dat u de uitnodigingen voor de lezingen op uw e-mailadres ontvangt, kunt bepalen of en welke lezingen voor u interessant zijn en dat u de lezingen zonder kosten kunt bijwonen. Aan het eind van het seizoen zal u gevraagd worden of u lid wilt worden van de vereniging. Opgave kunt u zelf doen bij de secretaris, per email (secretaris@rotterdamsnatuurkundiggenootschap.nl), schriftelijk of in persoon tijdens één van de komende bijeenkomsten.

Behalve het e-mailadres ontvangen wij ook graag uw achternaam en voorletters en wanneer schriftelijke uitnodigingen gewenst zijn, ook uw postadres.

Eerstvolgende lezing

De energietransitie: waarom en hoe?

2022-12-20 bijeenkomst RNG Prof. K.Blok

De eerstvolgende bijeenkomst vindt plaats op dinsdagavond 20 december 2022.

De lezing vindt plaats in het Erasmiaans Gymnasium, Wytemaweg 25 in Rotterdam en vangt aan om 19.30u.

Uiteraard geldt helaas nog steeds een voorbehoud met betrekking tot eventuele maatregelen in verband met het coronavirus. Dat kan inhouden dat de lezing moet worden uitgesteld. Volgens de maatregelen die heden (5-12-2022) gelden kan de lezing echter doorgang vinden.

Over de spreker: Kornelis Blok is hoogleraar Energiesysteemanalyse aan de Technische Universiteit Delft. Hij leidt het Delft Energy Initiative, het samenwerkingsverband van de energie-onderzoekers aan de TU. Eerder was hij oprichter en directeur van Ecofys (nu onderdeel van Guidehouse). Ook was hij lead author van het 3de, 4de en 6de Assessment Report van het Intergovernmental Panel on Climate Change, de organisatie die in 2007 de Nobelprijs voor de Vrede ontving.

Samenvatting

Om klimaatverandering beperkt te houden is het nodig om de uitstoot van broeikasgassen snel terug te brengen. De energietransitie speelt daarin een centrale rol. De drie grote opgaven zijn: verbeteren van de energie-efficiëntie, verduurzamen van het elektriciteitssysteem en verduurzamen van de brandstoffenvoorziening. Elk van deze opgaven kent zijn eigen uitdagingen, maar ze hangen ook met elkaar samen, daarom spreken we van een energiesysteemtransitie.

Spreker: Professor Kornelis Blok (TUD)
Datum: 20-12-2022
Tijd: 19:30 uur