Rotterdams Natuurkundig Genootschap

Welkom op de website van het Rotterdams Natuurkundig Genootschap

Rotterdams Natuurkundig Genootschap 150 jaar

Geachte leden en belangstellenden,

Lezingendata 2019 – 2020

De lezingendata van dit seizoen, onvoorziene omstandigheden voorbehouden, zijn de volgende:

Dinsdag 17 december 2019

Dinsdag 21 januari 2020

Dinsdag 18 februari 2020

Dinsdag 17 maart 2020

Dinsdag 21 april 2020

Lid worden van het Rotterdams Natuurkundig Genootschap

Nieuwe leden voor de vereniging zijn vrijwel steeds één of meerdere keren door leden geïntroduceerd. Om hier een impuls aan te geven nodigt het bestuur u graag uit om u voor het lopende lezingenseizoen op de mailinglijst van het RNG te laten zetten. Dat houdt in dat u de uitnodigingen voor de lezingen op uw e-mailadres ontvangt, kunt bepalen of en welke lezingen voor u interessant zijn en dat u de lezingen zonder kosten kunt bijwonen. Aan het eind van het seizoen zal u gevraagd worden of u lid wilt worden van de vereniging. Opgave kunt u zelf doen bij de secretaris, per email (secretaris@rotterdamsnatuurkundiggenootschap.nl), schriftelijk of in persoon tijdens één van de komende bijeenkomsten.

Behalve het e-mailadres ontvangen wij ook graag uw achternaam en voorletters en wanneer schriftelijke uitnodigingen gewenst zijn, ook uw postadres.

Eerstvolgende lezing

Going viral: Voorbereiding op een veranderende ziektedynamiek

2019-12-17 Bijeenkomst RNG Prof. Marion Koopmans

Mensen en dieren maken deel uit van een ecosysteem samen met een veelheid van bacteriën en virussen.

Een  belangrijk gevolg van het Antropoceen is de toename in het vóórkomen van virusziekte uitbraken als gevolg van meervoudige, globale veranderingen en ontwikkelingen die elkaar onderling beïnvloeden. Deze veranderingen kunnen processen uitlokken die het evenwicht van het ecosysteem verstoren, zodanig dat omstandigheden worden geschapen voor toenemende overdracht van virussen, overspringen naar nieuwe gastheren, en evolutionaire veranderingen die invloed hebben op de eigenschappen en het gedrag van virussen.

Momenteel worden deze ziektes onderzocht met een relatief onderling onafhankelijke aanpak (bij voorbeeld humane vs. dierlijke vs. ecologische gezondheid, academisch onderzoek vs. onderzoek betreffende gezondheidszorg, publieke vs. private sector), en met de focus op specifieke ziekteverwekkers.

Holistische benaderingen met de blik op de toekomst zijn noodzakelijk om gezondheid en ziekte van mens en dier te onderzoeken, in de context van het ecosysteem waarin zij leven, ter voorbereiding op een integrale aanpak ter voorkoming en bestrijding van deze ziektes.

Wij zullen in de lezing de veranderende ziektedynamiek bespreken kijkend naar recente voorbeelden, en nieuwe uitgangspunten voor onderzoek bediscussiëren die nodig zijn om ons voor te bereiden op de toekomst.

Prof. Dr. Marion P.G. Koopmans (Erasmus Medisch Centrum Rotterdam)

Prof. Dr. Marion P.G. Koopmans heeft sterk bijgedragen aan de bestrijding van uitbraken van ebola, zika en coronavirussen. Ze is een wereldleider binnen het onderzoek naar virusverspreiding en ze zorgt dat de resultaten worden toegepast. Om besmettingstrajecten in kaart te brengen, maakt Koopmans gebruik van de genetische variatie in virussen. Ze is de initiatiefnemer van het wereldwijde NoroNet-netwerk voor onderzoek aan norovirussen: beruchte verwekkers van buikgriep. Als adviseur bij de Gezondheidsraad en de WHO speelt ze een belangrijke rol bij de bestrijding van infectieziekten. In 2018 kreeg ze de NWO-Stevinpremie van 2,5 miljoen euro, de hoogste onderscheiding in de Nederlandse wetenschap.

Spreker: Prof. Dr. Marion P.G. Koopmans (Erasmus Medisch Centrum Rotterdam)
Datum: 17-12-2019
Tijd: 19:30u