Rotterdams Natuurkundig Genootschap

Welkom op de website van het Rotterdams Natuurkundig Genootschap

Geachte leden en belangstellenden,

De volgende lezing van het seizoen 2018 – 2019 vindt plaats op dinsdag 16 oktober 2018.

Nieuwe leden voor de vereniging zijn vrijwel steeds één of meerdere keren door leden geïntroduceerd. Om hier een impuls aan te geven nodigt het bestuur u graag uit om u voor het komende lezingenseizoen op de mailinglijst van het RNG te laten zetten. Dat houdt in dat u de uitnodigingen voor de lezingen op uw e-mailadres ontvangen, kunt bepalen of en welke lezingen voor u interessant zijn en die u zonder kosten kunt bijwonen. In de loop van het seizoen zal u gevraagd worden of u lid wilt worden van de vereniging. Opgave kunt u zelf doen bij de secretaris, per email (secretaris@rotterdamsnatuurkundiggenootschap.nl), schriftelijk of in persoon tijdens één van de komende bijeenkomsten.

Behalve het e-mailadres ontvangen wij ook graag uw achternaam en voorletters en wanneer schriftelijke uitnodigingen gewenst zijn, ook uw postadres.