Rotterdams Natuurkundig Genootschap

Welkom op de website van het Rotterdams Natuurkundig Genootschap

Geachte leden van het Rotterdams Natuurkundig Genootschap,

Ik wil u graag attent maken op het feit dat de lezingen met ingang van het seizoen 2016-2017 zullen plaatsvinden op dinsdagavond van 19:30 tot 21:30u (doorgaans 3e dinsdag van de maand).

T. van Hille, secretaris

De excursie van het RNG zal dit jaar plaatsvinden in Rotterdam. Over het onderwerp, de plaats van samenkomst en de datum zult u nog geïnformeerd worden.

Let op: de laatste lezing van het seizoen 2016 – 2017 vindt plaats op donderdag 23 maart