Rotterdams Natuurkundig Genootschap

Welkom op de website van het Rotterdams Natuurkundig Genootschap

Nieuwe leden voor de vereniging zijn vrijwel steeds één of meerdere keren door leden geïntroduceerd. Om hier een impuls aan te geven nodigt het bestuur u graag uit om u voor het komende lezingenseizoen op de mailinglijst van het RNG te laten zetten. Dat houdt in dat u de uitnodigingen voor de lezingen op uw email-adres ontvangen, kunt bepalen of en welke lezingen voor u interessant zijn en die u zonder kosten kunt bijwonen. Aan het eind van het seizoen zal u gevraagd worden of u lid wilt worden van de vereniging. Opgave kunt u doen bij de secretaris, per email (secretaris@rotterdamsnatuurkundiggenootschap.nl), schriftelijk of in persoon tijdens één van de komende bijeenkomsten.

Behalve het email-adres ontvangen wij ook graag uw achternaam en voorletters en wanneer schriftelijke uitnodigingen gewenst zijn, ook uw postadres.

Ter informatie van geïnteresseerden ziet u hieronder het resterende programma seizoen ‘17–’18.

Data lezingen RNG 2017 – 2018 Tijd (19.30u – 21:30u)
Dinsdag 19 december 2017 19.30u Prof. R. de Wolf, Quantum computers
Dinsdag 16 januari 2018 19.30u Prof. J. Rots, Aardbevingsschade
Dinsdag 20 februari 2018 19.30u Mw. Dr. M. van Eck, “schoonmaken” van bloedvaten
Dinsdag 27 maart 2018 19.30u dr. Mihai Netea, Training van het immuunsysteem

Indien u geïnteresseerd bent kunt u de programma’s van voorgaande jaren inzien op de pagina Lezingen.

Wij hopen u dit seizoen te kunnen begroeten.

Met vriendelijke groeten,

Bestuur Rotterdams Natuurkundig Genootschap

Eerstvolgende lezing

Quantum computers

2017-12 Uitnodiging RNG Quantum Computers

Quantum computers maken gebruik van quantum-mechanische effecten zoals superpositie, interferentie, en entanglement, om computers sneller, veiliger, of anderszins beter te maken. De basiseenheid is een quantum bit, wat in een superpositie van de twee klassieke binaire waardes 0 en 1 kan zijn. Deze lezing geeft een inleiding in dit nieuwe vakgebied: wat is een quantum computer precies, hoe ver zijn we met de experimentele realisering hiervan, en wat hebben we eraan? Mogelijke toepassingen zijn bijvoorbeeld het breken van veel bestaande computerbeveiliging, het invoeren van nieuwe computerbeveiliging gebaseerd op quantum effecten, het doorzoeken van grote databestanden, en het efficiënt simuleren van andere quantum systemen zoals grote moleculen.

Spreker: De heer Prof. dr. R.M. de Wolf (QuSoft, CWI en Universiteit van Amsterdam)

Ronald de Wolf studeerde informatica en filosofie aan de Erasmus Universiteit. In 2001 promoveerde hij in de theoretische informatica aan de Universiteit van Amsterdam, op een proefschrift over quantum computers. Na een jaar als postdoc bij de University of California, Berkeley, werkt hij sinds 2002 bij het Centrum Wiskunde & Informatica (CWI) in Amsterdam. Sinds 2011 is hij ook deeltijd-hoogleraar aan de Universiteit van Amsterdam. Zijn onderzoek richt zich vooral op de mogelijkheden (en beperkingen!) van quantum computers.

Spreker: Prof. dr. R.M. de Wolf (QuSoft, CWI en Universiteit van Amsterdam)
Datum: 19-12-2017
Tijd: 19:30u