Rotterdams Natuurkundig Genootschap

Welkom op de website van het Rotterdams Natuurkundig Genootschap

Gegeven de huidige stand van zaken bij de bestrijding van het Covid-19 virus en de maatregelen die de rijksoverheid op 14 december 2020 en 12 januari 2021 heeft bekendgemaakt, heeft het bestuur van het RNG besloten dat de fysieke bijeenkomsten in het verenigingsjaar 2020 – 2021 geen doorgang zullen vinden. 

Dit betekent dat de volgende bijeenkomsten, gepland in 2021, komen te vervallen:

  • De lezingen in het voorjaar van 2021

Wij vragen uw begrip hiervoor. Leden en geregistreerde belangstellenden ontvangen hierover in januari 2021 persoonlijk bericht.

Het bestuur is momenteel bezig een aantal mogelijkheden te ontwikkelen om het RNG toch aan haar doelstelling van kennisontwikkeling en -uitwisseling te laten voldoen, waaronder interactieve voordracht van spreker(s) uit de wetenschappelijke wereld. De planning daarvan is maart 2021. U ontvangt hiervan tijdig bericht.

Het bestuur wil graag in de geest van de doelstelling van het RNG, haar vertrouwen blijven uitspreken in de beoefenaren van de wetenschap die in Nederland en elders in de wereld hun beste krachten inzetten om het virus te bestrijden.

Het bestuur doet een dringend beroep op haar leden en belangstellenden, het RNG te blijven steunen in de verwachting dat zodra dit veilig mogelijk is, de activiteiten als vanouds plaats zullen vinden.

In de hoop en verwachting dat wij in het najaar van 2021 weer bij elkaar kunnen komen voor de start van het seizoen 2021 – 2022, wensen wij eenieder veel sterkte en gezondheid toe.

Lid worden van het Rotterdams Natuurkundig Genootschap

Nieuwe leden voor de vereniging zijn vrijwel steeds één of meerdere keren door leden geïntroduceerd. Om hier een impuls aan te geven nodigt het bestuur u graag uit om u voor het lopende lezingenseizoen op de mailinglijst van het RNG te laten zetten. Dat houdt in dat u de uitnodigingen voor de lezingen op uw e-mailadres ontvangt, kunt bepalen of en welke lezingen voor u interessant zijn en dat u de lezingen zonder kosten kunt bijwonen. Aan het eind van het seizoen zal u gevraagd worden of u lid wilt worden van de vereniging. Opgave kunt u zelf doen bij de secretaris, per email (secretaris@rotterdamsnatuurkundiggenootschap.nl), schriftelijk of in persoon tijdens één van de komende bijeenkomsten.

Behalve het e-mailadres ontvangen wij ook graag uw achternaam en voorletters en wanneer schriftelijke uitnodigingen gewenst zijn, ook uw postadres.