Rotterdams Natuurkundig Genootschap

Welkom op de website van het Rotterdams Natuurkundig Genootschap

Geachte leden en belangstellenden,

De eerste lezing op 17 september kan helaas niet doorgaan aangezien onze spreker, Prof. dr. Hubert Savenije van TU Delft, plotseling naar het buitenland moet. Zijn lezing is verplaatst naar 15 oktober 2019.

De eerste lezing van dit seizoen zal derhalve plaatsvinden op 15 oktober 2019 en de lezingavond van 17 september 2019 komt te vervallen.

Dit betekent dat de lezingendata van dit seizoen, onvoorziene omstandigheden voorbehouden, nu de volgende zijn:

Dinsdag 15 oktober 2019 – De toelichting krijgt u zoals gebruikelijk, twee à drie weken van te voren.

Dinsdag 19 november 2019

Dinsdag 17 december 2019

Dinsdag 21 januari 2020

Dinsdag 18 februari 2020

Dinsdag 17 maart 2020

Dinsdag 21 april 2020

Nieuwe leden voor de vereniging zijn vrijwel steeds één of meerdere keren door leden geïntroduceerd. Om hier een impuls aan te geven nodigt het bestuur u graag uit om u voor het lopende lezingenseizoen op de mailinglijst van het RNG te laten zetten. Dat houdt in dat u de uitnodigingen voor de lezingen op uw e-mailadres ontvangt, kunt bepalen of en welke lezingen voor u interessant zijn en dat u de lezingen zonder kosten kunt bijwonen. Aan het eind van het seizoen zal u gevraagd worden of u lid wilt worden van de vereniging. Opgave kunt u zelf doen bij de secretaris, per email (secretaris@rotterdamsnatuurkundiggenootschap.nl), schriftelijk of in persoon tijdens één van de komende bijeenkomsten.

Behalve het e-mailadres ontvangen wij ook graag uw achternaam en voorletters en wanneer schriftelijke uitnodigingen gewenst zijn, ook uw postadres.