Rotterdams Natuurkundig Genootschap

Welkom op de website van het Rotterdams Natuurkundig Genootschap

Rotterdams Natuurkundig Genootschap 150 jaar

Het bestuur van het RNG wenst u een voorspoedig nieuwjaar toe.

Geachte leden en belangstellenden,

Lezingendata 2019 – 2020

De lezingendata van dit seizoen, onvoorziene omstandigheden voorbehouden, zijn de volgende:

Dinsdag 21 januari 2020

Dinsdag 18 februari 2020

Dinsdag 17 maart 2020

Dinsdag 21 april 2020

Lid worden van het Rotterdams Natuurkundig Genootschap

Nieuwe leden voor de vereniging zijn vrijwel steeds één of meerdere keren door leden geïntroduceerd. Om hier een impuls aan te geven nodigt het bestuur u graag uit om u voor het lopende lezingenseizoen op de mailinglijst van het RNG te laten zetten. Dat houdt in dat u de uitnodigingen voor de lezingen op uw e-mailadres ontvangt, kunt bepalen of en welke lezingen voor u interessant zijn en dat u de lezingen zonder kosten kunt bijwonen. Aan het eind van het seizoen zal u gevraagd worden of u lid wilt worden van de vereniging. Opgave kunt u zelf doen bij de secretaris, per email (secretaris@rotterdamsnatuurkundiggenootschap.nl), schriftelijk of in persoon tijdens één van de komende bijeenkomsten.

Behalve het e-mailadres ontvangen wij ook graag uw achternaam en voorletters en wanneer schriftelijke uitnodigingen gewenst zijn, ook uw postadres.