Rotterdams Natuurkundig Genootschap

Lezing: Geneesmiddelen in de watercyclus: een vierde zuiveringsstap in de afvalwaterzuivering?

Naar schatting wordt in Nederland per jaar minstens 140 ton geneesmiddelen via de rioolwaterzuivering op het oppervlaktewater geloosd. De hoeveelheid geneesmiddelen is beduidend groter dan de hoeveelheid gewasbeschermingsmiddelen die in het oppervlaktewater terecht komt (17 ton). Restanten van geneesmiddelen zijn ook in het grondwater gemeten. Daarmee vormen ze een bedreiging  voor de chemische en ecologische kwaliteit van het water, en een bedreiging voor de drinkwaterbronnen. Er zijn meerdere mogelijkheden om dit probleem op te lossen. Aanpak bij “de bron” is een eerste vereiste: bronbescherming via regelgeving, green pharmacy (geneesmiddelen die afbreekbaar zijn), terugbrengprogramma’s bij apotheken, gerichte zuivering bij ziekenhuizen en zorginstellingen, etc. Ook behandeling van huishoudelijk afvalwater kan een oplossing bieden: ca. 80% van de geneesmiddelenbelasting  bereikt het oppervlaktewater via effluent van de afvalwaterzuivering. De vraag is dan: is de huidige afvalwaterzuivering toegerust op de verwijdering van dit soort stoffen, of zijn er aanvullende technieken nodig, bijvoorbeeld in de vorm van een vierde zuiveringsstap? En welke technieken zijn dat dan? En wat is de aanpak in de omringende landen, welke ervaringen zijn daar waar we van kunnen leren?

Prof. Jan Peter van der Hoek is Chief Innovation Officer bij het Amsterdamse watercyclus bedrijf Waternet en hoogleraar Drinking Water Engineering aan de Technische Universiteit Delft.

Hij studeerde Civiele Techniek aan de Technische Universiteit Delft met specialisatie Sanitary Engineering. Hij promoveerde aan de Landbouwuniversiteit Wageningen op het onderwerp “Combined ion exchange/biological denitrification for nitrate removal from ground water en voltooide een executive MBA opleiding aan TSM Business School Twente. Na vanaf 1988 gewerkt te hebben bij het adviesbureau TAUW InfraConsult en bij KWR Watercycle Research Institute, het onderzoeksinstituut van de Nederlandse drinkwaterbedrijven, werkt hij vanaf 1994 in Amsterdam, eerst bij het drinkwaterbedrijf van Amsterdam en vanaf 2006 bij Waternet, het watercyclusbedrijf van Amsterdam waar het drinkwaterbedrijf in is opgegaan. Daar houdt hij zicht bezig met strategie en beleid, en onderzoek en innovatie op het gebied van water.

Vanaf 2011 is hij hoogleraar Drinking Water Engineering. Zijn onderzoek richt zich op drinkwaterkwaliteit tijdens winning-zuivering-transport-distributie, gedrag van organische microverontreinigingen in de watercyclus, nieuwe concepten voor decentrale (drink)watervoorziening,  effect van klimaatverandering op de (drink)watervoorziening, en terugwinning van energie en grondstoffen uit de watercyclus. Jan Peter van der Hoek is voorzitter van het Bedrijfstakonderzoek van de Nederlandse drinkwaterbedrijven en is lid van commissie 1 van EurEau, de European Federation of National Water Services.

Spreker:
Datum: 19-02-2019
Tijd: