Rotterdams Natuurkundig Genootschap

Lezing: lezing 18 oktober 2022 vervalt

Geachte leden en belangstellenden,

Na de feestelijke seizoenstart op 20 september jl. waarin het Erasmiaans Gymnasium werd verblijd met twee cadeaus van het RNG (deze zijn al in gebruik op de school) komt de lezing van 18 oktober 2022 helaas te vervallen. Geen van de sprekers die het komende seizoen bij het RNG te gast is, kan op 18 oktober.

De eerstvolgende lezing vindt derhalve plaats op 15 november a.s.

(De Laatste lezing van dit seizoen vindt overigens plaats op 18 april 2023, dus na de maartlezing is er nog een lezing.)

Met vriendelijke groeten,

Rotterdams Natuurkundig Genootschap

Namens het bestuur,

Titus van Hille, secretaris

Spreker:
Datum: 18-10-2022
Tijd: