Rotterdams Natuurkundig Genootschap

Over het Rotterdams Natuurkundig Genootschap

Het Rotterdams Natuurkundig Genootschap is een vereniging zonder winstoogmerk en is opgericht op 1 november 1869.

“Het Rotterdams Natuurkundig Genootschap heeft ten doel de bevordering van de belangstelling voor en de beoefening van de natuurwetenschappen in de ruimste zin des woords, met alle daartoe geëigende geoorloofde middelen opdat haar leden in de gelegenheid worden gesteld kennis te nemen van de ontwikkeling van de natuurwetenschappen.” (artikel 2 van de statuten)

De vereniging tracht dit doel te bereiken door het houden van voordrachten (zeven keer per jaar) en het organiseren van excursies (één keer per jaar).

De afgelopen jaren zijn excursies gehouden naar onder meer:

  • Het Oceanium van Diergaarde Blijdorp achter de schermen
  • Falck Nutec Veiligheidstrainingen (Maasvlakte)
  • Nieuwbouw De Rotterdam Rem Koolhaas
  • Akoestische renovatie De Doelen
  • FutureLand: uitbreiding van de Rotterdamse haven (Maasvlakte 2)
  • IHC De Merwede / Training Institute for Dredging (TID) in Kinderdijk
  • Groene Orchideeën kwekerij Geest Orchideeën in De Lier
  • NIOO-KNAW Centrum voor Limnologie in Nieuwersluis Utrecht
  • DAF Trucks in Eindhoven
  • ESTEC / ESA in Noordwijk