Rotterdams Natuurkundig Genootschap

Jaarprogramma 2022

De energietransitie: waarom en hoe?

2022-12-20 bijeenkomst RNG Prof. K.Blok

De eerstvolgende bijeenkomst vindt plaats op dinsdagavond 20 december 2022.

De lezing vindt plaats in het Erasmiaans Gymnasium, Wytemaweg 25 in Rotterdam en vangt aan om 19.30u.

Uiteraard geldt helaas nog steeds een voorbehoud met betrekking tot eventuele maatregelen in verband met het coronavirus. Dat kan inhouden dat de lezing moet worden uitgesteld. Volgens de maatregelen die heden (5-12-2022) gelden kan de lezing echter doorgang vinden.

Over de spreker: Kornelis Blok is hoogleraar Energiesysteemanalyse aan de Technische Universiteit Delft. Hij leidt het Delft Energy Initiative, het samenwerkingsverband van de energie-onderzoekers aan de TU. Eerder was hij oprichter en directeur van Ecofys (nu onderdeel van Guidehouse). Ook was hij lead author van het 3de, 4de en 6de Assessment Report van het Intergovernmental Panel on Climate Change, de organisatie die in 2007 de Nobelprijs voor de Vrede ontving.

Samenvatting

Om klimaatverandering beperkt te houden is het nodig om de uitstoot van broeikasgassen snel terug te brengen. De energietransitie speelt daarin een centrale rol. De drie grote opgaven zijn: verbeteren van de energie-efficiëntie, verduurzamen van het elektriciteitssysteem en verduurzamen van de brandstoffenvoorziening. Elk van deze opgaven kent zijn eigen uitdagingen, maar ze hangen ook met elkaar samen, daarom spreken we van een energiesysteemtransitie.

Spreker: Professor Kornelis Blok (TUD)
Datum: 20-12-2022
Tijd: 19:30 uur

hoe bacteriën omgaan met het leven in een stressvolle wereld

2022-11-15 bijeenkomst RNG Prof. D. Rozen

De eerstvolgende bijeenkomst vindt plaats op dinsdagavond 15 november 2022.

De lezing vindt plaats in het Erasmiaans Gymnasium, Wytemaweg 25 in Rotterdam en vangt aan om 19.30u. De lezing vindt plaats in het Engels.

Uiteraard geldt helaas nog steeds een voorbehoud met betrekking tot eventuele maatregelen in verband met het coronavirus. Dat kan inhouden dat de lezing moet worden uitgesteld. Volgens de maatregelen die heden (7-11-2022) gelden kan de lezing echter doorgang vinden.

How bacteria deal with life in a stressful world

Over de spreker: Prof. Daniel Rozen PhD is opgeleid aan de Colorado State University en Michigaan State University. Sinds 2018 is hij Associate Professor of Evolutionary Biology aan de Faculty of Natural Sciences / Institute of Biology / Leiden University. Binnen deze groep is hij co-themaleider van het instituut.

Samenvatting

Hoe bacteriën omgaan met het leven in een stressvolle wereld

Bacteriën zijn de meest voorkomende organismen op Aarde. Maar het leven kan voor deze kleine schepselen moeilijk zijn. In mijn lezing zal ik een aantal evolutionaire en ecologische instrumenten toelichten die bacteriën gebruiken om de uitdagingen die zij ondervinden het hoofd te bieden. In het bijzonder zal ik ingaan op een bijzonder belangrijke groep bacteriën, genaamd Streptomyces, die bekend staan als meest vruchtbare natuurlijke medicijnproducenten.

De lezing vindt plaats in het Engels.

Spreker: Prof. D. Rozen
Datum: 15-11-2022
Tijd: 19:30 uur

lezing 18 oktober 2022 vervalt

Geachte leden en belangstellenden,

Na de feestelijke seizoenstart op 20 september jl. waarin het Erasmiaans Gymnasium werd verblijd met twee cadeaus van het RNG (deze zijn al in gebruik op de school) komt de lezing van 18 oktober 2022 helaas te vervallen. Geen van de sprekers die het komende seizoen bij het RNG te gast is, kan op 18 oktober.

De eerstvolgende lezing vindt derhalve plaats op 15 november a.s.

(De Laatste lezing van dit seizoen vindt overigens plaats op 18 april 2023, dus na de maartlezing is er nog een lezing.)

Met vriendelijke groeten,

Rotterdams Natuurkundig Genootschap

Namens het bestuur,

Titus van Hille, secretaris

Spreker: geen
Datum: 18-10-2022
Tijd: