Rotterdams Natuurkundig Genootschap

Lezing: Voorspelling van ons reisgedrag o.b.v. transportonderzoek

2024-01-16 bijeenkomst RNG Dr. Maarten Kroesen voorspelling van ons reisgedrag obv transportonderzoek

Het bestuur van het RNG wenst u een gezond en voorspoedig nieuwjaar 2024.

De eerste bijeenkomst in 2024 vindt plaats op dinsdagavond 16 januari aanstaande. 

De lezing vindt plaats in het Erasmiaans Gymnasium, Wytemaweg 25 in Rotterdam en vangt aan om 19.30u.

Voorspelling van ons reisgedrag o.b.v. transportonderzoek

Over de spreker: Dr. Maarten Kroesen studeerde Technische Bestuurskunde aan de TU Delft. In 2011 is hij aan dezelfde universiteit (cum laude) gepromoveerd op de beleving van vliegtuiggeluid. Na zijn promotie is zijn onderzoekfocus verschoven naar reisgedrag en tegenwoordig werkt hij als universitair hoofddocent op dit gebied.

Samenvatting

Personenmobiliteit draagt substantieel bij aan de totale CO2 uitstoot in Nederland. De overheid heeft als doelstelling om de uitstoot in 2030 met 55% te verminderen. Om het gebruik van de auto te ontmoedigen en het gebruik van duurzame vervoerswijzen (openbaar vervoer, lopen en fietsen) te stimuleren is kennis nodig van de factoren die ons reisgedrag bepalen. Dit is waar het toegepaste veld van transportonderzoek zich mee bezig houdt. Aan de hand van de verkregen inzichten kan mobiliteitsbeleid worden vormgegeven dat effectief is in het stimuleren van duurzaam reisgedrag.

 

In deze lezing neemt de spreker u mee naar het multidisciplinaire veld van transportonderzoek dat inzichten uit de psychologie, economie, wiskunde, geografie en sociologie tracht te combineren om zodoende ons reisgedrag beter te voorspellen en te begrijpen. De lezing zal beginnen met een algemene inleiding op transportonderzoek waarin de belangrijkste theorieën en methoden worden geschetst. Uit deze inleiding zal naar voren komen dat het kunnen vaststellen van causaliteit cruciaal is voor het begrijpen hoe ons reisgedrag tot stand komt. Omdat er vaak beperkte mogelijkheden zijn voor experimenten, gebruiken transportonderzoekers panel-data om dit causaliteitsvraagstuk te adresseren. De spreker zal vervolgens een aantal specifieke studies presenteren die gebruik hebben gemaakt van deze aanpak en die tot vernieuwende inzichten hebben geleid.

Spreker:
Datum: 16-01-2024
Tijd: