Rotterdams Natuurkundig Genootschap

Over het Rotterdams Natuurkundig Genootschap

Het Rotterdams Natuurkundig Genootschap is een vereniging zonder winstoogmerk en is opgericht op 1 november 1869. “Het Rotterdams Natuurkundig Genootschap heeft ten doel de bevordering van de belangstelling voor en de beoefening van de natuurwetenschappen in de ruimste zin des woords, met alle daartoe geëigende geoorloofde middelen opdat haar leden in de gelegenheid worden gesteld kennis […]